Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 1096/GPHĐ

Sách chuyên ngành tai thế giới Update 2017

Cỡ chữ

Sách chuyên ngành tai thế giới Update 2017. Bài của Trần Lệ Thủy - Huỳnh Bá Tân PP: 285-292
 


 

Những chỉ dẫn ở đây phục vụ quyền chữa bệnh cảu bạn, xin hãy đọc kỹ! Trân trọng!
Đăng ký khám
Đóng
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH
Bạn có thể gọi số: 024 3556 6124 - 098 368 0276
hoặc điền thông tin đăng ký khám bệnh vào form bên dưới
CHÚ Ý ĐĂNG KÝ THEO LỊCH SAU:
Sáng 8-11h, chiều 2-6h (trừ chiều thứ 5, thứ 7,
ngày chủ nhật, ngày lễ)