THUY TRAN OTOLARYNGOLOGY CLINIC
Dr Trần Lệ Thủy - 6 Đỗ Quang /61 Trần Duy Hưng, Hà Nội
English
Tiếng Việt
English
THUY TRAN OTOLARYNGOLOGY CLINIC
An_636204437306731776_HasThumb.jpg170_636204156831989538_HasThumb.JPG170_636204156912714155_HasThumb.jpg170_636204156987948458_HasThumb.JPGThu_636207570712185774_HasThumb.JPG170_636204357235171944_HasThumb.png170_636204357246822611_HasThumb.png170_636204357260063368_HasThumb.pngTrangT_636205026387115498_HasThumb.jpgLe-Quang_636205026793348733_HasThumb.jpgc-H_636205080926554976_HasThumb.jpgDie_636205081683748285_HasThumb.JPGChun_636205081934802644_HasThumb.jpgPhuon_636205089167046305_HasThumb.jpg
Untitled_636093099940605193_HasThumb.png
ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI
Untitled_636093099684830564_HasThumb.png
NỘI SOI MŨI XOANG
Kỹ thuật Nội soi
 


 

 
     04 3556 6124
GIỜ LÀM VIỆC: Sáng: từ 8h - 11h; Chiều: từ 2h - 7h
Nghỉ: chủ nhật, ngày lễ, chiều thứ 5, chiều thứ 7
 

 
  thuyent12@gmail.com        098 368 0276