THUY TRAN OTOLARYNGOLOGY CLINIC
Dr Trần Lệ Thủy - 6 Đỗ Quang /61 Trần Duy Hưng, Hà Nội
English
Vietnammese
English
THUY TRAN OTOLARYNGOLOGY CLINIC
Untitled_636093099940605193_HasThumb.png
GIẢI PHẪU TAI
Untitled_636093099684830564_HasThumb.png
NỘI SOI MŨI XOANG
Nội soi trẻ em
 


 

 
     024 3556 6124
GIỜ LÀM VIỆC: Sáng: từ 8h - 11h; Chiều: từ 2h - 7h
Nghỉ: chủ nhật, ngày lễ, chiều thứ 5, chiều thứ 7
 

 
  thuyent12@gmail.com        098 368 0276