Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 2096/GPHN

Chức năng của xoang là gì?

Cỡ chữ
Chc năng ca mũi xoang là hô hp và ngi. Các xoang là mt h thng các khoang rng làm nh hp xương s mt, làm m, làm m không khí th, cung cp ô xy cho h tun hoàn máu, não b và là thành phn quan trng trong hp cng hưởng âm thanh ca ging nói.

 
Cùng chuyên mục
Những chỉ dẫn ở đây phục vụ quyền chữa bệnh cảu bạn, xin hãy đọc kỹ! Trân trọng!