Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 1096/GPHĐ

Tiến sĩ Trần Lệ Thủy

6 Đỗ Quang/ 61 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: 024 3556 6124 - Cell: 098 368 0276

Email: thuyent12@gmail.com

Website: https://taimuihongthuytran.com

Google map