Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 2096/GPHN

Hội nghị khoa học

Cỡ chữ


European Rhinology Forum Brussel November 2017European Rhinology Forum November  2017
 


CHOLESTEATOMA AND EAR SURGERY AN UPDATE 2017
BY MATTHEW YUNG
(Thuy TL & Tan HB, pp: 285-292)
New syndrome classification and radical treatment of CRS

BSCC HUYNH BA TAN, PR. MATTHEW YUNG & TRAN LE THUY Ph.D
International Conference of Cholesteatoma and Ear Surgery 2016, Edinburgh, Scoltlannd
ABOUT OTITIS MEDIA
HUYNH BA TAN, CHOLE2016, EDINBUGH, SCOTLANDABOUT OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
CHOLE2017 INTERNATIONAL EAR CONGRESS, EDINBUGH
Trang 285-292, Cholesteatoma and Ear Surgery An Update 2017


 

Tiến sĩ Trần Lệ Thủy

Nguyên trưởng khoa tai, phó viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Trung Ương, Bộ Y tế Việt Nam, tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy tại trường Đại học Y khoa Hà Nội...
Chi tiết
Cùng chuyên mục

Kỹ thuật Thủy Trần

05/04/2019 - 1.601 lượt xem

Hội nghị khoa học

05/12/2018 - 446 lượt xem
Những chỉ dẫn ở đây phục vụ quyền chữa bệnh cuả bạn, xin hãy đọc kỹ! Trân trọng!