Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 2096/GPHN

CONFERENCES

Cỡ chữ


European Rhinology Forum Brussel November 2017European Rhinology Forum November  2017


Munich November 2017
 


CHOLESTEATOMA AND EAR SURGERY AN UPDATE 2017
BY MATTHEW YUNG
(Thuy TL & Tan HB, pp: 285-292)
New syndrome classification and radical treatment of CRSGS Nguyễn Ngọc Dung (Bên trái) Phò Tổng Hội Y Học Viet NamĐỒNG NGHIÊP TMH TRẺ

Quảng Bình 2017ĐỒNG NGHIỆP TMH TRẺ
Quảng Bình 2017CON GÁI - BS TRÂN MINH TRANG & ME THỦYBÁC SĨ TMH TRẦN MINH TRANG  10/2017PGS NGUYỄN MINNH HƯƠNG & TRẦN LỆ THỦY IFOSPARIS 2017BSCC HUYNH BA TAN, PR. MATTHEW YUNG & TRAN LE THUY Ph.D
International Conference of Cholesteatoma and Ear Surgery 2016, Edinburgh, Scoltlannd
ABOUT OTITIS MEDIA
HUYNH BA TAN, CHOLE2016, EDINBUGH, SCOTLANDABOUT OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
CHOLE2017 INTERNATIONAL EAR CONGRESS, EDINBUGH
Trang 285-292, Cholesteatoma and Ear Surgery An Update 2017HUỲNH BÁ TÂN & TRÂN LỆ THỦY
10TH. INTERNATIONAL CONGRESS OF CHOLESTEATOMA & EAR SURGERY,
JUNE 2016  EDINBUGH- SCOTLAND- UKTHỜI TẠI CHỨC CÙNG CÁC THẦY & ĐỒNG NGHIÊP VIỆN TMH TRUNG ƯƠNG
BẠN KHÔNG CẦN TIẾC THỜI TRẺ NẾU BẠN VẪN LUÔN LUÔN LÀ CHÍNH BẠN !!!

 

Tiến sĩ Trần Lệ Thủy

Bác sĩ trưởng khoa Tai Mũi Họng Thủy Trần - Nguyên trưởng khoa tai, phó viện trưởng Tai Mũi Họng Trung Ương, Bộ y tế Việt Nam, tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy tại trường...
Chi tiết