Clinic tai mũi họng Thủy Trần

CC: Số 003246/CCHN, GP: Số 1096/GPHĐ

Clinical incidence and active management of OME in vietnnamese children, Edinburgh, UK

Cỡ chữ

CLINICAL INCIDENCE AND ACTIVE MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
IN VIETNAMESE CHILLDREN


Những chỉ dẫn ở đây phục vụ quyền chữa bệnh cảu bạn, xin hãy đọc kỹ! Trân trọng!
Đăng ký khám
Đóng
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH
Bạn có thể gọi số: 024 3556 6124 - 098 368 0276
hoặc điền thông tin đăng ký khám bệnh vào form bên dưới
CHÚ Ý ĐĂNG KÝ THEO LỊCH SAU:
Sáng 8-11h, chiều 2-6h (trừ chiều thứ 5, thứ 7,
ngày chủ nhật, ngày lễ)